31 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Bierzwniku odbyło się walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich któremu przewodniczyła pani Aneta Kołuda. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte uchwały: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok  i w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za 2018 rok. Na spotkaniu omówiono również sprawy bieżące Zgromadzenia.