W dniu 3 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Dzięki zdalnej formie spotkania, udało się zgromadzić wszystkich członków Zarządu, co nie zawsze było możliwe z uwagi na rozproszenie reprezentantów po całym kraju. Po drugiej stronie monitorów zasiedli: Monika Kuźmińska - Węgorzyno, Sebastian Staniszewski – Wąchock, Dominik Klimanek – Kuźnia Raciborska, Wojciech Ostrowski – Sulejów, Marcin Wycisło – Jemielnica, Jarosław Tomczyk – Gniewkowo oraz Rita Serafin – członek honorowy. Spotkaniem administrowała Przewodnicząca Stowarzyszenia Aneta Kołuda.

W planie posiedzenia było podjęcie uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia Gminy Przemęt. Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku obrad, gdyż Gmina Przemęt poprosiła o odroczenie przystąpienia z powodu rozpoczęcia dużych inwestycji.
Kolejnym punktem dyskusji było wystąpienie ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego, Gminy Kamienna Góra. Zarząd ze smutkiem przyjął wiadomość o podjęciu Uchwały przez Radę tej Gminy o rezygnacji z członkostwa. Mając na uwadze wieloletnią współpracę i wyjątkowe dziedzictwo Kamiennej Góry brak zgody zarządu na wystąpienie tak ważnego członka był oczywisty. Zarząd zdecydował, że należy  zatrzymać to członkostwo proponując korzystniejsze warunki współpracy.

Z całą pewnością problemy finansowe samorządów spowodowane epidemią i długotrwałą eliminacją  życia kulturalnego mogą być przyczyną wątpliwości, co do potrzeby inwestycji w promocję pocysterskich obiektów. Należy jednak z nadzieją patrzeć w przyszłość i liczyć na rychłe unormowanie się sytuacji. Z całą pewnością epidemia zatrzyma w kraju turystów, którzy będą poszukiwać atrakcyjnych miejsc, dlatego tym bardziej powinniśmy wspólnie promować szlak cysterski.

W kolejnej części spotkania omówiono sprawy finansowe oraz działalność promocyjną stowarzyszenia. Od ostatniego zebrania Zarządu zakupiono długopisy, magnesy, słodycze reklamowe. W trakcie przygotowania są lniane torby z herbami gmin i logiem stowarzyszenia oraz flagi z nadrukiem. Cały czas trwają prace związane wydaniem „Przewodnika po gminach cysterskich” oraz „ Mapy samochodowej”.

Pomimo, że nic nie jest w stanie zastąpić bezpośrednich, ludzkich relacji, tym razem forma spotkania on-line okazała się pożyteczna gdyż w niedługim czasie udało się omówić wiele spraw i podjąć wiele konkretnych decyzji. Z niecierpliwością wyczekujemy wiosny i możliwości brania udziału w targach turystycznych, by wyjść naprzeciw potrzebom nowego oblicza turystyki.