W dniu 23 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Spotkanie odbyło się po raz kolejny
w formie zdalnej w aplikacji Skayp. Dzięki tej formie udało się zgromadzić 18 z 22 członków Stowarzyszenia. Taka frekwencja jest bardzo zadawalająca, gdyż na spotkaniach stacjonarnych rzadko udawało się skumulować tylu członków z różnych krańców Polski.

Od godziny 9:00 obradowała Komisja Rewizyjna, która analizowała dokumenty finansowe za 2020 r. Następnie na posiedzeniu Zarządu zatwierdzono protokół z ostatniego Zarządu, przedłożono dokumenty na Zgromadzenie, podjęto uchwałę w sprawie projektu planu finansowego na 2021 r.
Po godzinie 12:00 rozpoczęły się obrady Zgromadzenia. Posiedzenie otworzyła Aneta Kołuda. Jako administrator spotkania powitała wszystkich uczestników tj. przedstawicieli z gmin: Bardo, Bledzew, Bukowina Tatrzańska, Cedynia, Jemielnica, Kamieniec Ząbkowicki, Kobylanka, Krzęcin, Kuźnia Raciborska, Marianowo, Moryń, Pełczyce, Stare Czarnowo, Sulejów, Wąchock, Wągrowiec, Węgorzyno. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie honorowi: Pani Rita Serafin, Teresa Świercz, dr Barbara Stolpiak a także przedstawiciel Powiatu Choszczeńskiego jako członek wspierający.

Odczytano sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu. Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie. Najdłuższa dyskusja dotyczyła jednak projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia. Zaproponowano zmiany w zapisach, które między innymi, dają członkom możliwość zawieszenia członkostwa na korzystniejszych warunkach. Gmina, która zostanie zmuszona do zawieszenia członkostwa może złożyć wniosek uzasadniony ważnymi okolicznościami. Decyzję o zawieszeniu, nie dłuższym niż 2 lata,  podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

W kolejnej części spotkania omówiono plany działalności Stowarzyszenia na najbliższy czas. Z uwagi na czas epidemii jest niewielka szansa na wzięcie udziału w targach turystycznych, które są w większości odwołane lub przesunięte na inny, niepewny termin. Dlatego też planowane są inne formy aktywności w celu propagowania dziedzictwa kulturowego i poszerzania wiedzy o obiektach cysterskich. Pojawiło się wiele pomysłów na organizację konkursów dla dzieci i młodzieży z atrakcyjnymi nagrodami. Jeżeli proponowane formy konkursu dojdą do skutku może uda się zgromadzić ciekawe materiały, które zostaną wykorzystane w przyszłych publikacjach.

Po wyczerpaniu porządku obrad Aneta Kołuda zaproponowała zakończenie posiedzenia i zwołanie kolejnego za około dwa tygodnie, w celu domówienia szczegółów w sprawie organizacji  konkursu, zapotrzebowania na materiały reklamowe i omówienie spraw bieżących.