Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich przystąpiło do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego pn. „Z kamerą na Cysterskim Szlaku”. Celem konkursu jest ciągłe przypominanie kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży szkolnej, wkładu Zakonu Cystersów, w rozwój kultury europejskiej, opartej na fundamencie chrześcijańskim. Kierujemy go do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych by wzbudzić zainteresowanie historią naszego dziedzictwa oraz popularyzować spuściznę Cystersów. Konkurs dotyczy wykonania 2-3 minutowego spotu filmowego, reklamowego; filmu promocyjnego; animacji związanej z tematyką cysterską. Praca może przedstawiać historię obiektu cysterskiego, jego współczesne funkcje, realizowane w obiekcie wydarzenia artystyczne lub kulturalne, walory edukacyjno-turystyczne, przyrodniczo-krajobrazowe.