List gratulacyjny jaki został złożony na ręce nowo wybranego Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów.