14 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich z Siedziba w Bierzwniku. Zebrani członkowie spotkali się w formie zdalnej by podsumować miniony 2021 rok i zaplanować działania na bieżący okres. W spotkaniu wziął również udział  członek honorowy Stowarzyszenia – Wójt Jerzy Bakiewicz.  

Obrady poprzedzone były posiedzeniem Komisji Rewizyjnej, która to skontrolowała pracę biura, Zarządu oraz działalność merytoryczną i księgową Stowarzyszenia. Zarząd podjął uchwałę  
o wykreśleniu ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego - Gminę Kamienna Góra.  Jest nam bardzo przykro z powodu tak ważnej straty, ale pociesza fakt, że liczba członków pozostanie bez zmian, gdyż do naszego grona  przystąpi wkrótce Gmina Nowogródek Pomorski.  

 Podczas posiedzeń podjęto również niezbędne uchwały, które dają możliwość dalszej działalności Stowarzyszenia. Omówiono organizację XII Ogólnopolskiego Forum Szlaku Cysterskiego, które planowane jest na lipiec. Bierzwnik wraz z Gminą Węgorzyno podjął się organizacji tego przedsięwzięcia, przy udziale i patronacie honorowym Ojca Opata Prezesa Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce  oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Będzie to duże wyzwanie dla naszej Gminy ale wierzymy, że dzięki niezwykłym  murom naszego Klasztoru uda się należycie przyjąć gości zainteresowanych ideą Szlaku Cysterskiego z wielu regionów Polski.