23 września 2022 roku w murach klasztoru Bierzwnickiego odbyło się Jubileuszowe Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Piętnaście lat temu, 7 lipca 2007 roku w Bierzwniku dziewięciu wójtów i burmistrzów z różnych regionów Polski podpisało akt założycielski OSGC. W Jubileuszowym Zgromadzeniu OSGC uczestniczyli burmistrzowie, wójtowie, delegacje samorządów (w większości) spośród 22 gmin i powiatów oraz podmiotów stowarzyszonych w OSGC. Swoją obecnością zebrani potwierdzili wolę kontynuacji działań mających na celu ochronę materialnego i duchownego dziedzictwa Zakonu Cystersów w Polsce. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ojca Opata Eugeniusza Augustyna O. Cist - Prezesa Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów z udziałem O. Rajmunda Guzika - przełożonego Domu Rekolekcyjnego cystersów wąchockich w Winnikach oraz Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Bierzwniku, ks. Kanonika Sławomira Mazurkiewicza. Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku. Jubileuszowe Zgromadzenie otworzyła Aneta Kołuda, wójt gminy Bierzwnik, przewodnicząca OSGC. Witając przybyłych członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości, wśród których byli obecni m.in. z-ca Konserwatora Zabytków woj. zachodniopomorskiego Ewa Stanecka, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Kustosz, Andrzej Karbowy - Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz Wicestarosta Choszczeński Paweł Szuber. Merytoryczne wystąpienia Członków Honorowych Stowarzyszenia: Jerzego Bakiewicza, Dr Barbary Stolpiak, Rity Serafin oraz Teresy Świercz były podsumowaniem dotychczasowych działań, nakreśleniem perspektyw dalszego rozwoju OSGC i rozwijania dalszej współpracy na rzecz utrwalenia dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania turystyki alternatywnej i pielgrzymkowej na Szlaku Cysterskim na Pomorzu Zachodnim, w Polsce i Europie. Przewodnicząca OSGC złożyła podziękowania prelegentom oraz wszystkim którzy przyczynili się 15 lat temu do zrealizowania ideii powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Szczególne podziękowania złożone zostały pod adresem Pani Agnieszki Redlak, która przed piętnastoma laty przyczyniła się walnie do pomyślnego zakończenia procesu rejestracji OSGC. Uczestnicy Jubileuszowego spotkania dzięki gościnności gospodarza obiektów poklasztornych ks. Kanonika Sławomira Mazurkiewicza i staraniem władz gminy Bierzwnik zostali podjęci obiadem w dawnym kapitularzu klasztornym. Goście także mieli możliwość zwiedzenia dawnego kompleksu pocysterskiego w Bierzwniku i zapoznania się z jego problemami w przeszłości i obecnie. Duże wrażenie zrobiły także bogate zbiory etnograficzne zgromadzone w „Lamusie”. Na zakończenie obrad przedstawicielka powiatu poznańskiego - członka wspierającego OSGC przedstawiła propozycję organizacji XII Ogólnopolskiego Forum Szlaku Cysterskiego w Zespole Pocysterskim w Owińskach (Wielkopolska) wspólnie z gminą Wągrowiec na przełomie czerwca i lipca 2023 roku.

Zwieńczeniem tak pięknego Jubileuszu był Koncert Capelli Cistercian z Gdańska „Podróże przez dźwięki i smaki cysterskie” – niezwykłe wprowadzenie w świat codziennego życia we wspólnocie z piękną muzyką w tle. Wśród degustujących specjały cysterskie największe uznanie zdobyły przekąski z pastą z suszonych pomidorów z ziołami Tolentino. Miłym (i bardzo smacznym !) akcentem kończącym pobyt w Bierzwniku była uroczysta Kolacja w Farmie „Kalina” w Łasku.

W drugim dniu Jubileuszowego Zgromadzenia OSGC- 24 września 2022 roku uczestnicy spotkania byli gośćmi Pani burmistrz Gminy Węgorzyno - Moniki Kuźmińskiej(wiceprzewodniczącej OSGC) oraz cystersów z Domu Rekolekcyjnego w Winnikach. Pobyt w Węgorzynie rozpoczęło spotkanie w pięknym Domu Kultury. W pierwszej części spotkania został przedstawiony wernisaż wystawy „Malowanie Igłą”, kopii znanych dzieł sztuki przeniesionych haftem na płótno przez Panią Gerlinde Madajczyk. Następie wzruszający koncert fortepianowy młodej pianistki, prezentacja efektów projektu „Kino za Rogiem” oraz smaczny poczęstunek. Pobyt w cysterskich Winnikach rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana w kaplicy Domu Rekolekcyjnego, w której przewodniczył Ojciec Eugeniusz Augustyn O. Cist z udziałem ks. Roberta Żołnierzów, proboszcza parafii Runowo Pomorskie na terenie której znajdują się cysterskie Winniki. Następnie uczestnicy spotkania udali się do rozległego parku leżącego na terenie opactwa, gdzie miało miejsce poświęcenia zbudowanej przez cystersów Drogi Krzyżowej oraz przejście istniejącą wcześniej Drogą Różańcową. Spotkanie w gminie Węgorzyno zakończył obiad w gościnnym Domu Cystersów w Winnikach, który jednocześnie stał się okazją do podsumowania Jubileuszowego Zgromadzenia i wyrażenia wdzięczności cystersów, za wysiłki podejmowane przez samorządy i rzesze ludzi świeckich dla ochrony dziedzictwa Zakonu Cystersów.